Làm thế nào xác định các yếu tố có hại, nguy hiểm trong lao động?

Daucham

Mầm 2 lá
Bài viết
27
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
56c546f402898.jpg

Căn cứ vào phụ lục 1 của thông tư 25/2013/TT-BLDTBXH có phân loại khi tiếp xúc các yếu tố nguy hiểm được xếp loại thành từng mức 1,2,3,4 tương ứng. Nhưng mình không biết xác định yếu tố nguy hiểm, có hại như thế nào?
CÓ quy định pháp luật về các yếu tố này không?
Trong các thông tư quyết định về danh mục nghề công việc có nêu một số đặc điểm công việc nhưng không cụ thể lắm?
Ai giải thích giúp mình với!
Cảm ơn nhiều!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
scroll-topTop