Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Lập báo cáo ĐTM cho dự án được phê duyệt tại 2 địa điểm.

leda

Member
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đối với dự án xử lý chất thải nguy hại dược cấp giấy chứng nhận đầu tư tại 2 địa điểm khác nhau thì có phải lập báo cáo ĐTM tại mỗi vị trí không hay chỉ cần 1 báo cáo là được? Bạn nào giúp mình với !
(Dự án của mình là dự án đầu tư xây dựng mới)
Chỉ cần 1 báo cáo ĐTM là được bạn ơi
 
#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo quan điểm của mình thì là 1 báo cáo ĐTM, mình suy ra từ cái dự án đường giao thông, địa điểm thì quá nhiều, nó còn chia ra nhiều gói thầu nữa. Mình đã từng làm về đường giao thông liên tỉnh, lúc đầu bên chủ đầu tư họ định chia cắt ra từng gói thầu cho một tỉnh để không phải bảo vệ bên Bộ TN, tuy nhiên khi gửi công văn nên xin ý kiến của Bộ TN họ bắt phải bảo vệ trên bộ và không được tách dự án ra
 
Top