Lập biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất

sieuquayktcn

Hạt giống tốt
Bài viết
4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
chào các anh chị

công ty em đang cần thuê 1 bên tư vấn để làm về biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất cho công ty. có ai biết cách làm thì liên lạc với em nhé, thanks
An,


Best regards,


Nguyễn Thành An (Mr)

Ariston Thermo Vietnam Industrial Ltd

TS3, Tiên Sơn Industrial Zone

Bắc Ninh, Vietnam

Tel : +84 241 3714111

Fax : +84 241 3714114

Mobile : +84 962 665.233

E-mail : An.nguyenthanh@aristonthermo.com

Website: http://www.ariston.com/vn

P Rispetta l'ambiente: se non è necessario, non stampare questa mail
 

do thi theu

Mầm xanh
Bài viết
9
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào Anh An

Vào diễn đàn em được biết Công ty anh đang có nhu cầu thuê đơn vị tư vấn về biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất. Trung tâm em là một trung tâm môi trường ở Viện Hóa học Công nghiệp VN có chức năng làm tư vấn các vấn đề về môi trường. Em gửi cho Anh hồ sơ năng lực của bên em hy vọng anh em mình có thể hợp tác làm việc.
Kính thư
Thanks and Best Regards
Name: Đỗ Thị Thêu
Office :Viet Nam institute of industrial chemistry
Center of Environment technology and Green chemistry
Phone: Dothitheu@yahoo.com.vn
Mail : Dothitheund@gmail.com
 
scroll-topTop