Ứng dụng Gom Rác GRAC

Lập dự toán ĐTM

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Các bạn có thể trao đổi với mình những điểm sau đây không:
1. Lập đề cương ĐTM thì có căn cứ nào để thanh toán không, mình làm theo quyết định 957/QĐ - BXD thì có được không? nếu mình làm theo thông tư 120/2007 BTC thì có được không(giá theo 120 thì thấp quá - cao nhất chỉ 3 triệu).
2. Không duyệt chi phí lập đề cương đề án bảo vệ môi trường với các dự án nguồn ngân sách nhà nước là có đúng không?
2. Hiện tại không phải nộp chi phí thẩm định về Đề án bảo vệ môi trường, vậy số tiền chi cho hội đồng theo thông tư nào vậy ( đối với ĐTM thì theo cái 218/2010)
 
Top