Lệnh Limit

tre-xanh

Cây công nghiệp
Bài viết
155

hanzo4all

Cây công nghiệp
Bài viết
154
Nơi ở
HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Trước khi vẽ mình có nên giới hạn ko gian giấy bằng lệnh limit ko vậy các bạn?
Tui thấy làm lệnh limit xong vẽ nó sao sao ấy
Đừng bao giờ dùng lệnh limit hay mvsetup để chỉnh cỡ giấy, bạn cứ vẽ theo tỷ lệ 1:1 bình thường, mọi vấn đề về tỷ lệ đều có thể giải quyết ở layout.
 
scroll-topTop