Lịch làm việc năm 2011 của Câu lạc bộ Yêu Môi Trường

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÂU LẠC BỘ YÊU MÔI TRƯỜNG

Danh sách hoạt động năm 2011 của Câu lạc bộ Yêu Môi Trường như sau:

  1. Tham gia các hoạt động của mạng lưới tuyên truyền bảo vệ môi trường (Trung tâm đào tạo và truyền thông môi trường - Bộ Tài Nguyên Môi Trường)
  2. Tổ chức thực tập tham quan trạm xử lý nước thải, nước cấp, bãi chôn lấp cho học sinh, sinh viên định kỳ hàng tháng nếu có đủ số lượng.
  3. Tổ chức các buổi hướng dẫn kiểm soát xử lý nước: kiểm soát Oxy, BOD, COD, nito, photpho cho sinh viên chuyên ngành định kỳ hàng tháng nếu đủ số lượng.
  4. Tổ chức giao lưu với các câu lạc bộ môi trường khác
  5. Kết hợp tổ chức tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường với các đơn vị/tổ chức tham gia bảo vệ môi trường (câu lạc bộ môi trường, chi cục bảo vệ môi trường TP.HCM, trung tâm hỗ trợ sinh viên TP.HCM, thành đoàn TP.HCM,....)
  6. Giải bóng đá Yêu Môi Trường lần 3 (dành cho nữ)
  7. Xin tài trợ dự án "Cuộc thi hùng biện môi trường" và "đêm hội Yêu Môi trường"
  8. Và nhiều hoạt động chưa chính thức
Thay mặt CLB, admin đồng thời là cố vấn CLB xin chúc tất cả mọi thành viên ăn tết vui vẻ và đạt nhiều thành công trong năm mới
Trân trọng
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
scroll-topTop