Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Lịch thi cao học Viện Môi trường và Tài nguyên Đại học Quốc gia năm 2013

leda

Member
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2013 (chi tiết)
I. ĐÀO TẠO THẠC SỸ
1.1. CÁC CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH
1.1.1. Chuyên ngành Kỹ thuật Môi Trường Mã số: 60.52.03.20
Đối tượng không phải bổ túc kiến thức: Các Kỹ sư tốt nghiệp đại học từ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường hoặc Công nghệ môi trường
Đối tượng phải bổ túc kiến thức: Tất cả các Kỹ sư, Cử nhân tốt nghiệp từ các chuyên ngành gần chuyên ngành Kỹ sư Kỹ thuật môi trường (hoặc Công nghệ môi trường) tuỳ theo bảng điểm của chương trình đào tạo ở đại học sẽ được miễn các môn học đã học trong 05 môn học sau đây tùy từng trường hợp cụ thể.
Các môn học trong bổ túc kiến thức 05 môn, bao gồm:
1. Kỹ thuật môi trường đại cương
2. Hoá kỹ thuật môi trường
3. Sinh thái học
4. Vi sinh vật kỹ thuật môi trường
5. Quản lý môi trường

1.1.2. Chuyên ngành Quản Lý Tài nguyên và Môi Trường Mã số: 60.85.01.01
Đối tượng không phải bổ túc kiến thức: Tất cả các Kỹ sư, Cử nhân tốt nghiệp từ các chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường, Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường, Khoa học môi trường.
Đối tượng phải bổ túc kiến thức: Tất cả các Kỹ sư, Cử nhân tốt nghiệp từ các chuyên ngành gần chuyên ngành Kỹ sư Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường, Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường, Khoa học môi trường, tuỳ theo bảng điểm của chương trình đào tạo ở đại học sẽ được miễn các môn học đã học trong 04 môn học sau đây tùy từng trường hợp cụ thể.
Tổng số các môn học trong bổ túc kiến thức 04 môn, bao gồm:
1. Quản lý môi trường
2. Cơ sở khoa học – Kỹ thuật môi trường
3. Sinh thái học
4. Đánh giá tác động môi trường

1.2 CÁC MÔN THI TUYỂN
STT Chuyên ngành Môn cơ bản Môn cơ sở Ngoại ngữ
1 Kỹ thuật môi trường Toán A1 Kỹ thuật môi trường đại cương Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung
2 Quản lý tài nguyên và môi trường Cơ sở quản lý môi trường
Các trường hợp sau sẽ được công nhận đạt trình độ ngoại ngữ đầu vào:
Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là ngoại ngữ chuyên ngành;
Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là ngoại ngữ chuyên ngành không qua phiên dịch;
Có bằng Tốt nghiệp Đại học ngành Ngoại ngữ là ngoại ngữ chuyên ngành;
Có chứng chỉ ngoại ngữ được ĐHQG-HCM công nhận đủ trình độ ngoại ngữ để trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ còn hiệu lực 2 năm kể từ ngày cấp chứng chì đến ngày nộp hồ sơ (đối với môn ngoại ngữ là tiếng Anh: chứng chỉ IELTS đạt 4.5 hoặc TOEFL ITP 400 điểm, iBT 32 điểm, TOEIC 450 trở lên do tổ chức quốc tế có thẩm quyền cấp)
Có giấy chứng nhận điểm ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên trong kỳ tuyển sinh sau đại học do ĐHQG-HCM tổ chức còn hiệu lực 2 năm kể từ ngày thi môn ngoại ngữ đến ngày nộp hồ sơ.
II. ĐÀO TẠO TIẾN SỸ
2.1. CÁC CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH
2.1.1. Chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường, Mã số: 62.52.03.20
Đối tượng không phải bổ túc kiến thức: Thạc Sỹ, kỹ sư ngành Công nghệ môi trường, Kỹ thuật môi trường, Cấp thoát nước
Đối tượng phải bổ túc kiến thức: Thạc sỹ các ngành khác sẽ học các môn bổ túc kiến thức. Tuỳ theo bảng điểm của chương trình đào tạo ở đại học/cao học và hướng nghiên cứu của thí sinh mà tiểu ban chuyên môn và Hội đồng khoa học đào tạo sẽ qui định các môn học cụ thể, điển hình như các môn sau:
Hóa học nước và nước thải
Thuỷ lực
Vi sinh vật nước và nước thải
Công nghệ xử lý nước & nước thải
Kỹ thuật môi trường
Hóa học kỹ thuật Môi Trường
Quản lý & Xử lý chất thải rắn
Vi sinh Kỹ thuật môi trường
Khí tượng và khí hậu học
Khí động học
Kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí
2.1.2. Chuyên ngành Môi Trường Đất và Nước, Mã số: 62.44.03.03
Đối tượng không phải bổ túc kiến thức: Thạc Sỹ, kỹ sư ngành Công nghệ môi trường, Kỹ thuật môi trường, Cấp thoát nước, Địa chất môi trường
Đối tượng phải bổ túc kiến thức: Thạc sỹ các ngành khác sẽ học các môn bổ túc kiến thức. Tuỳ theo bảng điểm của chương trình đào tạo ở đại học/cao học và hướng nghiên cứu của thí sinh mà tiểu ban chuyên môn và hội đồng khoa học đào tạo sẽ qui định các môn học cụ thể, điển hình như các môn sau:
Hóa học nước và nước thải
Thuỷ lực và Thủy văn môi trường
Vi sinh vật nước và nước thải
Công nghệ xử lý nước & nước thải
Kỹ thuật môi trường
2.1.3. Chuyên ngành Độc tố học môi trường Mã số:62.44.03.02
Đối tượng không phải bổ túc kiến thức: Thạc Sỹ tốt nghiệp đúng chuyên ngành Độc tố học Môi trường từ nước ngoài, Thạc sỹ/ Cử nhân và Kỹ sư ngành Môi trường.
Đối tượng phải bổ túc kiến thức: Thạc sĩ Sinh học, Công nghệ sinh học, KS Công nghệ sinh học; Bác sĩ "sức khỏe cộng đồng"; Thạc sĩ, Kỹ sư hóa học; Thạc sỹ nông nghiệp, KS nông nghiệp và Chăn nuôi, Bác sỹ Thú y.

2.1.4. Chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Mã số: 62.85.01.01
Đối tượng không phải bổ túc kiến thức bao gồm: Các thí sinh tốt nghiệp Cao học/ đại học các ngành Quản lý tài nguyên và môi trường; Khoa học môi trường; Địa chất môi trường; Quản lý môi trường; Kỹ thuật Môi trường, Công nghệ môi trường.
Đối tượng phải bổ túc kiến thức: Thạc sỹ các ngành khác sẽ học các môn bổ túc kiến thức. Tuỳ theo bảng điểm của chương trình đào tạo ở đại học/cao học và hướng nghiên cứu của thí sinh mà tiểu ban chuyên môn và hội đồng khoa học đào tạo sẽ qui định các môn học cụ thể, điển hình như các môn sau:
Đánh giá tác động môi trường
Địa chất môi trường
Kỹ thuật môi trường

2.2. CÁC MÔN THI TUYỂN
a). Với các Thí Sinh đã tốt nghiệp Thạc Sỹ:
Bảo vệ đề cương nghiên cứu
Ngoại Ngữ: Tương đương trình độ C (Tiếng Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung).
- Các trường hợp sau sẽ được công nhận đạt trình độ ngoại ngữ đầu vào:
Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là ngoại ngữ chuyên ngành;
Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là ngoại ngữ chuyên ngành không qua phiên dịch;
Có bằng Tốt nghiệp Đại học ngành Ngoại ngữ là ngoại ngữ chuyên ngành;
Có chứng chỉ ngoại ngữ được ĐHQG-HCM công nhận đủ trình độ ngoại ngữ để trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ còn hiệu lực 2 năm kể từ ngày cấp chứng chì đến ngày nộp hồ sơ (đối với môn ngoại ngữ là tiếng Anh: chứng chỉ IELTS đạt 5.5 trở lên hoặc TOEFL đạt 500 điểm, iBT 45 điểm, TOEIC 500 trở lên do tổ chức quốc tế có thẩm quyền cấp)
b). Với các thí sinh là Kỹ Sư, Cử Nhân:
Ngoài các môn trên, các thí sinh còn phải thi thêm các môn sau:
 Môn cơ bản: Toán A1
 Môn Cơ sở: Kỹ thuật môi trường đại cương/ Cơ sở quản lý môi trường
* THỜI GIAN THI: dự kiến Tháng 5/2013
* THỜI GIAN TỔ CHỨC HỌC BỔ TÚC KIẾN THỨC & ÔN TẬP
Học bổ túc kiến thức
Thời gian đăng ký học bổ túc kiến thức: Từ ngày ra thông báo đến ngày 28/12/2012.
Thời gian dự kiến khai giảng các môn bổ túc kiến thức: 02/01/2013
Hồ sơ đăng ký học gồm: Bản photo bằng Đại học và bảng điểm
Tổ chức ôn tập
Thời gian đăng ký ôn tập các môn thi tuyển: từ ngày 02/01/2013 đến 31/01/2013.
Thời gian dự kiến khai giảng học ôn tập: 18/02/2013

* HỒ SƠ DỰ THI (thí sinh khi nộp hồ sơ dự thi mang theo bản chính để đối chiếu)
Thời gian phát hành và nhận hồ sơ dự thi từ tháng: từ ngày ra thông báo đến ngày 05/4/2013
Các thí sinh dự thi cao học và nghiên cứu sinh ở tất cả các dạng đào tạo trên đều dự thi chung một đợt tuyển sinh.
Mỗi nghiên cứu sinh nộp 02 bộ hồ sơ dự thi.
Download và hướng dẫn đối với hồ sơ dự thi: xem tại đây
* Lệ phí dự thi: 100.000đ/môn, Bảo vệ đề cương: 200.000đ/đề cương (đ/v NCS)
* Lệ phí nộp hồ sơ: 50.000đ/hồ sơ

Các cơ quan, đơn vị và các thí sinh có nhu cầu xin liên hệ:
PHÒNG ĐÀO TẠO VIỆN MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN
Số 142 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM;
ĐT: 38651132 (25) – 38645356; Fax: 38655670; www.hcmier.edu.vn

http://daotao-ier.blogspot.com/2012/12/thong-bao-tuyen-sinh-sau-ai-hoc-nam.html
 

leda

Member
#4
Top