LIÊN QUAN VỀ GIS

Mapinfo_Gis

Mầm xanh
Bài viết
21
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
mọi người cho em hỏi 2 câu
1. trình bày các bước căn bản để thao tác trong gis.
2. các nguyên tắc căn bản trong để thao tác trong gis

Theo mình trước khi hỏi thì bạn phải tìm hiểu cái đã :022: dường như bạn chưa hiểu gì về GIS. Có tài liệu GIS đây bạn hãy đọc thử nha:005:
http://www.mediafire.com/?39trf7a2ezrrn
 
scroll-topTop