Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Lò đốt tầng sôi

  • Thread starter meoconkhongxinh
  • Ngày gửi
#2
#4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hiểu một cách nôm na thì lò đốt tầng sôi là lò đốt sử dụng dòng khí đưa vào để khuấy trộn nguyên liệu và chất cháy thành 1 trạng thái tương tự như chất lỏng. Trạng thái tầng sôi tiếng Anh là fluidized bạn có thể tìm thêm trên mạng với từ khóa này
Link tham khảo về lò đốt tầng sôi:

http://en.wikipedia.org/wiki/Fluidized_bed_combustion
 
Top