Lỗ hổng pháp lý gây lãng phí cho người dân, ô nhiễm vẫn hoàn ô nhiễm

the812003

Mầm xanh
Bài viết
25
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hiện nay nhiều đơn vị chưa có thủ tục môi trường cần đến các công ty tư vấn môi trường. Như là viết ĐTM, Cam kết môi trường, giam sát định kỳ.
Nhiều công ty đua nhau mở ra công ty tư vấn môi trường, có nhiều đơn vị không có phỏng thí nghiệm,không có trang thiết bị quan trắc và nhân lực để phân tích phòng thí nghiệm không có chứng nhận Vilas, có đơn vị còn không có chức năng nhiệm vụ. Đua nhau cốp dấu trả kết quả. Nhiều đơn vị tư vấn còn không đến công ty lấy mẫu quan trắc.Tự vẽ kết quả ra đều đạt và dưới ngưỡng của QCVN. Sau đó các các công ty bị kiểm tra đều ô nhiễm nghiêm trọng. Vì vậy trách nhiệm giám định giám sát định kỳ và tư vấn cho doanh nghiệp giảm thiểu ô nhiễm hầu như có ít đơn vị đạt yêu cầu. Nên có qui định đơn vị có những tiêu chí nào mới được quan trắc và phân tích. Không các đơn vị cứ đua nhau cốp dấu vừa lãng phí lại không giảm thiểu ô nhiễm
 

daibangxanh

Cây cổ thụ

the812003

Mầm xanh
Bài viết
25
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Luật thì chặt nhưng nhiều đơn vị tư vấn thực hiện không đúng. Doanh nghiệp thì chịu mất tiền cho làm quan trắc định kỳ nhưng đơn vị tư vấn thì chỉ trả kết quả cho có thủ tục. Nhiều đơn vị thực hiện không đúng không làm thực tế nên không tư vấn cho doanh nghiệp giảm thiểu gây lãng phí cho đất nước. Nếu có Qui trình thực hiện đầy đủ đơn vị nào có chức năng, có trang thiết bị, có nhân lưc. Các chỉ tiêu phân tích được công nhận. Hiện nay có đơn vị mua một vài máy móc về mở phòng thí nghiệm cũng đăng ký vilas rồi gọi làm cho có để lách luật. Ví dụ doanh nghiệp thuê đo các thông số cần kiểm định nhưng đơn vị không có trang thiết bị vẫn cho kết quả. Có những đơn vị làm tốt và có nhiều đơn vị còn không có chức năng chỉ có chức năng tư vấn vì không có phòng quan trắc không có trang thiết bị. Còn đóng dấu vào kết quả phân tích. Tình trạng này rất phổ biến.
 
scroll-topTop