Loại công trình để xử lí bùn cho thích hợp

  • Thread starter phong-lan
  • Ngày gửi
P

phong-lan

Guest
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cho mình hỏi đối với các công trình: Bể phân hủy bùn, Sân phơi bùn và Máy ép bùn thì ta sẽ sử dụng cho đối với loại các loại bùn nào là thích hợ? (lắng cát, bùn lắng 1, bùn lắng 2, bùn rửa loc...)
Theo mình biết thì hình như chỉ có bùn từ lắng 2 là được xử lí để giảm thể tích bằng Bể phân hủy bùn còn các loại bùn khác thì bó tay.
 
C

crazyman

Guest
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
normal!

việc lựa chọn loại nào tùy thuộc vào yêu cầu của chủ đầu tu( vốn, diện tích,...) nếu tiền nhiều thì máy ép bùn nhưng fải có bể chứa bùn( tách nước, chứa bùn,...) diện tích nhiều thì sân fơi bùn, tat nhiên chú ý mùi
Còn bùn từ bể lắng 1, 2 thì ta cứ tống vào bể chứa bùn thôi , không có gì hết:3: :3:
 

de^

Member
#3
#8
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bùn tươi từ lắng 1 và bùn hoạt tính từ lắng 2 vẫn có thể trộn chung và thực hiện quá trình phân hủy trong cùng 1 bể phân hủy bùn.
Sở dĩ ko nên trộn chung bùn tươi và bùn sinh học là do đặc tính tách nước của chúng là khác nhau. Mà nếu bùn có tính tách nước khó thì sẽ tốn rất nhiều hóa chất để châm vào máy ép bùn
 
Top