loại hình giảm phát thải trong CDM

minhthangxfile

Cây công nghiệp
Bài viết
110
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
mình đang gặp phải 2 vấn đề khá khó nuốt
1. Trong CDM có 1 phương pháp luận "nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng" cho các dự án quy mô nhỏ. Ở đây có những loại hình giảm phát thải ( cơ hội ) nào và loại hình nào sẽ có CERs lớn nhất, nhỏ nhất?
2. Với 1 dự án, cần những điều kiện nào để đó là 1 dự án CDM và cần thay đổi kịch bản đường cơ sở như thế nào để tăng lượng CERs được?
Mọi người góp ý giúp mình nhé
Cảm ơn nhiều lắm.
 
scroll-topTop