Loại hình sản xuất Hương (nhang)

hangnguyen8512

Mầm xanh
Bài viết
6
Nơi ở
Lạng Sơn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các bạn ơi! Bạn nào có tài liệu nào nói về công nghệ, quy trình...về loại hình sản xuất Hương (Hương thơm để thờ cúng) share cho mình với nhé. Mình cảm ơn nhiều.
Mình tìm trong Nghị định 21 thì không thấy nói đến loại hình sản xuất này. Nếu vậy thì nó sẽ thuộc đối tượng lập cam kết các bạn nhỉ (vì công suất của doanh nghiệp này cũng nhỏ các bạn ạ). Giúp mình với các bạn nhé.
 
scroll-topTop