[Luận văn]Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp cụm cấp nước An Lạc 2 quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Min

MrBo

Cây công nghiệp
Bài viết
124
Nơi ở
TPHCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI LUẬN VĂN 1
1 Đặt vấn đề 1
2 Tính cấp thiết của đề tài 1
3 Nhiệm vụ luận văn 1
4 Nội dung luận văn 2
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ PHƯỜNG AN LẠC A, QUẬN BÌNH TÂN 3
2.1 Điều kiện tự nhiên 3
2.2 Đặc điểm dân số và nguồn nhân lực 4
2.3 Đặc điểm kinh tế 4
2.4 Hiện trạng cấp nước ở Bình Tân 6
2.5 Lựa chọn nguồn nước 6
Ưu – nhược điểm khi sử dụng nước ngầm 8
CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ NƯỚC NGẦM 10
3.1 Làm thoáng khử sắt 10
3.2 Lắng 13
3.3 Lọc 14
3.4 Khử trùng 15
3.5 Một số sơ đồ công nghệ xử lý nước ngầm 16
CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 19
4.1 Đặc tính nguồn nước được lựa chọn 19
4.2 Kết quả phân tích mẫu nước 19
4.3 Tiêu chuẩn cấp nước 20
4.4 Yêu cầu thiết kế 20
4.5 Đề xuất công nghệ 21
Đối với quá trình làm thoáng có thể sử dụng giàn mưa hoặc thùng quạt gió ( tháp oxy hóa). 21
Sơ đồ công nghệ 1 22
Sơ đồ công nghệ 2 23
4.6 Lựa chọn công nghệ 24
Sơ đồ công nghệ 2 25
Chương 5 TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ 26
5.1 Giếng khoan 26
5.2 Thùng quạt gió 33
5.3 Bể lắng đứng 38
5.4 Bồn lọc áp lực 45
5.5 Khử trùng 57
5.6 Bể chứa nước sạch 59
Chương 6: KHÁI TOÁN GIÁ THÀNH XỬ LÝ 63
6.1 DỰ TOÁN PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ 63
6.2 CHI PHÍ XỬ LÝ 1M3 NƯỚC CẤP 65
6.2.1 Chi phí nhân sự 65
6.2.2 Chi phí điện năng 65
6.2.3 Chi phí hóa chất 65
6.2.4 Chi phí quản lý và vận hành 66
6.2.5 Giá thành sản phẩm 66
CHƯƠNG 8 KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 81
8.1 kiến nghị 81
8.2 Kết luận 81
TÀI LIỆU THAM KHẢO 83
 

Đính kèm

  • THIET KE.pdf
    1.8 MB · Lượt xem: 13,234
  • SO DO CONG NGHE bao ve.rar
    786.2 KB · Lượt xem: 1,095
scroll-topTop