[Luận văn]THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT KHU DÂN CƯ GIA RAY CÔNG SUẤT 1700m3/ngày

MrBo

Cây công nghiệp
Bài viết
124
Nơi ở
TPHCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
MỤC LỤC

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1

II.NHIỆM VỤ LUẬN VĂN 1

III.NỘI DUNG LUẬN VĂN 1

IV.GIỚI HẠN CỦA LUẬN VĂN 2

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ KHU DÂN CƯ GAI RAY

I. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN 3
1. Vị trí địa lý
2. Đặc điểm khí hậu

II. HIỆN TRẠNG KHU DÂN CƯ 6
1. Hiện trạng sử dụng đất
2. Hiện trạng dân cư
3. Hiện trạng xây dựng
4. Hiện trạng các công trình kỹ thuật

III. Đánh giá tổng hợp 11

CHƯƠNG III: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

I. THÀNH PHẦN TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC THẢI SINH HOẠT 12
1. Nguồn gốc của nước thải sinh họat
2. Thành phần và tính chất đặc trưng của nước thải sinh hoạt
3. Khả năng gây ô nhiễm môi trường của nước thải sinh hoạt

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI 15
1.Phương pháp xử lý cơ học:
2.Phương pháp xử lý hóa học:
3. Phương pháp xử lý hóa – lý:
4. Phương pháp xử lý sinh học:
4.1. Phương pháp sinh học kị khí
4.2. Sinh học tự nhiên
4.3. Sinh học dính bám.
4.4. Phương pháp bùn hoạt tính
5. Phương pháp xử lý bùn cặn.
6. Phương pháp khử trùng

III.CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT PHỔ BIẾN 27
1.Các giai đoạn xử lý:
2. Một số công trình xử lý nước thải sinh hoạt trên thực tế.

CHƯƠNG IV: LỰA CHÓN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ

I. CƠ SỞ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ 31
1. Lưu lượng nước thải
2. Điều kiện đầu tư
3. Tiêu chuẩn đầu ra (QCVN 14:2008/BTNMT Cột A)

II. ĐỀ SUẤT CÔNG NGHỆ 33
III. LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ 35
1. Lý do lựa chọn công nghệ
2. Ưu điểm và nhược điểm của công nghệ

CHƯƠNG V: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHI TIẾT ĐƠN VỊ CÔNG TRÌNH

I. SONG CHẮN RÁC THÔ 36
1. Nhiệm vụ:
2. Tính toán

II. HẦM TIẾP NHẬN 39
1. Nhiệm vụ
2. Tính toán

III. BỂ LẮNG CÁT NGANG 42
1 Nhiệm vụ
2. Tính toán:

IV. SONG CHẮN RÁC TINH 43
1. Nhiệm vụ:
2. Tính toán:

V. BỂ ĐIỀU HÒA 44
1. Nhiệm vụ
2.Tính toán

VI. BỂ SBR 49
1. Nhiệm vụ
2. Tính toán

VII. BỂ KHỬ TRÙNG 63
1. Nhiệm vụ
2. Tính toán
2. Tính toán
1. Nhiệm vụ

VIII. BỂ NÉN BÙN 65
1.Nhiệm vụ
2.Tính toán
IX. MÁY NÉN BÙN 66CHƯƠNG VI: TÍNH TOÁN KINH TẾ

I. CHI PHÍ XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ 68
1. Chi phí xây dựng
2. Chi phí thiết bị
3. Chi phí vận hành
2. Chi phí nhân công

II. CHI PHÍ HÓA CHẤT, NHÂN CÔNG VÀ VẬN HÀNH 70
1. Chi phí hóa chất
2. Chi phí nhân công
3. Chi phí vận hành


CHƯƠNG VII: QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG

I. ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO HOẠT ĐỘNG 73
1. Khởi động kỹ thuật
2. Khởi động hệ thống sinh học – SBR

II. KIỂM SOÁT VÀ VẬN HÀNH 74
1. Nguyên tắc vận hành hệ thống xử lý nước thải
2. Nguyên tắc vận hành thiết bị
3. Nguyên tắc bảo dưỡng thiết bị

III. VẬN HÀNH HỆ THỐNG HÀNG NGÀY 75

IV. QUAN SÁT VẬN HÀNH 75

V. VẬN HÀNH BỂ SBR 75

VI. BẢO TRÌ 77
1. Hệ thống đường ống
2. Hệ thống máy bơm
3. Máy thổi khí

VII. SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 77
1. Sự cố chung
2. Bể SBR

VIII. TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG 80
1. Tổ chức quản lý
2. An toàn lao động

CHƯƠNG VIII : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN 81
1. Khía cạnh môi trường
2. Khía cạnh kinh tế của hệ thống xử lý
3. Khía cạnh kỹ thuật

II. KIẾN NGHỊ 82

TÀI LIỆU THAM KHẢO : 83
 

Đính kèm

  • sinh hoat.rar
    1.8 MB · Lượt xem: 3,819
scroll-topTop