Ứng dụng Gom Rác GRAC

Luật mới: Mỗi gia đình phải có sổ chủ nguồn thải

  • Thread starter Chất thải nguy hại
  • Ngày gửi
C

Chất thải nguy hại

Guest
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Luật mới: Mỗi gia đình phải có sổ chủ nguồn thải


  • Căn cứ vào Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT và Thông tư 04/2008/TT-BTNMT
  • Dựa vào tình hình thực tế của mỗi gia đình đều phát sinh các chất thải sau: chất thải hầm cầu, bóng đèn, dầu nhớt và vải chứa dầu nhớt,....

Dựa vào căn cứ pháp lý đó thì theo "tui" thì nhà nước sẽ chuẩn bị ban hành sổ chủ nguồn thải cho mỗi gia đình.

Hiện nay các công ty xử lý CTNH rất ít, mỗi sổ chủ nguồn thải thì hàng năm tốn khoảng 3-6 triệu để duy trì:1998618:(căn cứ vào kinh nghiệm thực tế)

(trước kia mã số thuế chỉ dành cho doanh nghiệp, bi giờ mỗi người đều có mã số thuế cá nhân)

Tui nói là có căn cứ khoa học chứ không phải bịa đâu, mong rằng amin đừng xóa bài này
 
C

Chất thải nguy hại

Guest
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Căn cứ ở đâu thế "chat thai nguy hai", các hộ gia đình ko có chất thải cố định hằng năm làm sao làm sổ...đã có dự thảo cho vấn đề này chưa thế?
Làm gì có công ty nào ước tính được số lượng chất thải cố định hằng năm. Chỉ mang tính chất tương đối thôi. Có thể dựa trên đầu người chẳng hạn
 
N

Ngô Tiểu Minh

Guest
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Làm zì có dzụ đó, Hix, bạn không đọc kỹ luật hiện hành rồi.
Còn tương lai, thì mỗi hộ gia đình sẽ phải phân loại rác tại nguồn và tương lai xa hơn thì phải phân loại riêng chất thải nguy hại (pin,..) chứ kg chỉ có 2 loại (rác thực phẩm và loại còn lại).
 
Top