Ứng dụng Gom Rác GRAC

Lượng hóa chất cần dùng để điều chỉnh pH

thuchung

New Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Chào mọi người,
Mình đang thiết kế trạm xử lý nước thải cho nhà máy sản xuất thiết bị cơ khí
Chỉ tiêu pH đầu vào 10-12
Mình muốn dùng Axit HCl để điều chỉnh pH xuống còn =6.8-7.5
Mọi người chỉ giúp mình liều lượng sử dụng là bao nhiêu không?
(Dung dịch HCl 32% ngoài thị trường có pH = bao nhiêu mọi người nhỉ?)

Cảm ơn mọi người rất nhiều!
 
Top