LVTN : Sản xuất sạch hơn cho nhà máy gỗ Satimex

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

matrix103dpi

Cây công nghiệp
Bài viết
325
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
nội dung :
- Mô tả khái quát nhà máy SATIMEX : Lịch sử hình thành; cơ cấu tổ chức; hoạt động sản xuất kinh doanh; thị trường tiêu thụ…
- Nhận diện và đánh giá các vấn đề môi trường nảy sinh do hoạt động sản xuất của nhà máy.
- Nghiên cứu tình hình sản xuất tại nhà máy bao gồm: xác định dây chuyền công nghệ; nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu; tình trạng sử dụng thiết bị máy móc trong nhà máy…
- Nghiên cứu, xác định, phân tích nguyên nhân phát sinh các dòng thải dựa vào sơ đồ dây chuyền công nghệ tại nhà máy
- Phân tích tiềm năng áp dụng sản xuất sạch hơn tại nhà máy
- Đề xuất, lựa chọn và thực hiện các giải pháp sản xuất sạch hơn phù hợp với tình hình sản xuất thực tế tại nhà máy.

http://www.fileden.com/files/2008/4/24/1881731/bao%20cao%20tot%20nghiep%20o%20nha%20may%20go%20SATIMEX.doc

http://www.box.net/shared/1q2xmhcpws
 
scroll-topTop