Mã số chất thải nguy hại.

thegioingaymai

Mầm xanh
Bài viết
15
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Xin cho mình hỏi là các mặt hàng bày bán trong các siêu thị mà quá thời gian sử dụng thì có được coi là chất thải nguy hại không? và nếu được coi là chất thải nguy hại thì mã số CTNH của nó là bao nhiêu? cách xử lý chúng như thế nào
Nước thải sinh hoạt như thế nào được xem là chất thải nguy hại.?
Cám ơn
 
Sửa lần cuối:
scroll-topTop