ma so chât thải nguy hai

magic06

Cây công nghiệp
Bài viết
326
Nơi ở
ViệT NaM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Xin cho hoi đối với các hàng quá thời hạn sử dụng có được xem là chất thải nguy hại không? nếu phải thì mã số chât thải nguy hại của nó như thế nào?
Theo luật BVMT 2005 thì chất thải nguy hại là: "chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, gây ngộ độc hoặc đặc tính nguy hại khác" do đó nếu hàng hóa của bạn quá thời hạn sử dụng mà có các tính chất trên thì là chất thải nguy hại.
Còn nếu là chất thải nguy hại rồi và muốn biết mã số của nó thì bạn dựa vào các đặc tính, thành phần của hàng hóa rồi căn cứ vào "Văn bản số 23/2006/QĐ-BTNMT: Về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại". để tìm mã số của nó:k5798618:(kĩ sư mới vào nghề nên chưa thông thạo lắm:k5798618:)
Bạn có thể tải văn bản về tại đây
 

thhenviro

Cây công nghiệp
Bài viết
212
Nơi ở
Go Vap dis, HCM city
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Xin cho hoi đối với các hàng quá thời hạn sử dụng có được xem là chất thải nguy hại không? nếu phải thì mã số chât thải nguy hại của nó như thế nào?

Cũng còn tùy thuộc vào hàng hóa đó là gì mới có thể coi hà CTNH sau khi hết hạn.
VD: lô bánh bông lan hết hạn --> không phải CTNH
Lô dược phẩm hết hạn --> chất thải nguy hại
 
scroll-topTop