Mạng lưới cấp thoát nước

hieutrancb

Mầm xanh
Bài viết
20
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
EM đang làm đồ án môn mạng lưới cấp thoát nước, cô yêu cầu cần
1. Bản vẻ quy hoạch(autocad) của một khu dân cư, hay quận huyện nào đó mà hiện giờ em CHƯA có
Em tìm hoài mà không có, có ái cò ko cho em xin gấp, 2 tuần nữa là phải nộp rùi
Trong khi chờ đợi, em cám ơn anh chị rất nhiều
Trần Bá Hiếu
01665161385
hieutrancb.se@gmail.com:30::30::30:
 
scroll-topTop