Mất cam kết bảo vệ môi trường phải làm sao?

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị

jujununi11

Cây công nghiệp
Bài viết
121
Nơi ở
Yên Bái
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cần gì phức tạp thế. Bạn lên Phòng Tài nguyên và Môi trường, gặp đồng chí trưởng phòng trình bầy nội dung mất hs và xin lại 1 bộ. Cái nay UBND huyện lưu 1 bộ, phòng Tài nguyên và Môi trường lưu 1 bộ. Nếu các bạn quan hệ tốt có thể xin đem đi photo công chứng oke. Có khi họ còn cho luôn 1 bộ ấy chứ.
 
scroll-topTop