Ứng dụng Gom Rác GRAC

Mất cam kết bảo vệ môi trường phải làm sao?

jujununi11

Active Member
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Cần gì phức tạp thế. Bạn lên Phòng Tài nguyên và Môi trường, gặp đồng chí trưởng phòng trình bầy nội dung mất hs và xin lại 1 bộ. Cái nay UBND huyện lưu 1 bộ, phòng Tài nguyên và Môi trường lưu 1 bộ. Nếu các bạn quan hệ tốt có thể xin đem đi photo công chứng oke. Có khi họ còn cho luôn 1 bộ ấy chứ.
 
Top