Mẫu báo cáo hoạt động y tế lao động 6 tháng/năm...(Mẫu 01)

ngocyen912001

Mầm xanh
Bài viết
21
Nơi ở
TPHCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Trích Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Bộ Y tế

Nội dung: Mẫu báo cáo hoạt động y tế lao động 6 tháng/năm...
(Mẫu báo cáo của Trung tâm y tế huyện báo cáo hoạt động Y tế lao động về Trung tâm y tế dự phòng/ Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ)
 

Đính kèm

  • Ph? l?c 9_TT19.docx
    59.8 KB · Lượt xem: 445
scroll-topTop