Mẫu báo cáo

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1583809214734.png

Bạn tham khảo thử nhé
1583809267991.png

1583809338928.png

Hướng dẫn:

  • Dự án: có thể là dự án thi công công trình cầu đường, dân dụng, tòa nhà, công nghiệp,… hoặc dự án đầu tư chuyển giao khai thác vận hành
  • Tổng nhân sự: ghi rõ nhân sự của XXX và nhân sự của nhà thầu tại thời điểm báo cáo (bao gồm cả lao động thời vụ, thử việc)
  • Nhà thầu: các nhà thầu đang thi công, vận hành tại dự án tại thời điểm báo cáo.
  • Số lượng cán bộ HSE: ghi rõ cán bộ của XXX, nhà thầu, chủ đầu tư
  • Thực hiện đánh giá HSE bởi ban HSE của tổng công ty : ghi rõ có hoặc chưa, thời gian đánh giá gần nhất. Nếu có vui lòng cung cấp phiếu đánh giá kèm theo biểu mẫu này.
  • Báo cáo định kỳ về HSE: báo cáo định kỳ theo yêu cầu của hệ thống HSE tổng công ty
  • Bộ phận quản lý trực tiếp: ghi rõ ban quản lý dự án nào
 
scroll-topTop