Mẫu hợp đồng cung cấp thiết bị xử lý nước thải y tế cho cơ sở y tế nhỏ

Tuyen moi truong QG

Mầm 2 lá
Bài viết
38
Nơi ở
Hà Nội
Website
betachmo.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Căn cứ thực hiện hợp đồng cung cấp thiết bị
- Căn cứ bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 27/06/2005 của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 14/06/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006;

- Căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 14/06/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006;

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.
 

Đính kèm

  • HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TÊ 0.5M3 EDIT.doc
    88 KB · Lượt xem: 19
  • Lọc sinh hoạt 8m3.jpg
    Lọc sinh hoạt 8m3.jpg
    220.2 KB · Lượt xem: 19
scroll-topTop