Mẫu quyết định thành lập ban chỉ đạo và đội ứng cứu sự cố tình huống khẩn cấp

de^

Member
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Ứng cứu sự cố tình huống khẩn cấp gồm 15 Ông/Bà có tên sau : Danh sách đính kèm;
Điều 2. Thành lập Đội Ứng cứu sự cố tình huống khẩn cấp gồm 22 Ông/Bà có tên sau : Danh sách đính kèm;
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ông Trưởng ban,Các Ông Phó Trưởng ban và các cá nhân có tên tại Điều 1 ,Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Mẫu quyết định thành lập ban chỉ đạo và đội ứng cứu sự cố tình huống khẩn cấp
 

Đính kèm

Giới thiệu

Mạng xã hội Yêu Môi trường - Chợ Yêu Môi Trường được thành lập năm 2007 là mạng xã hội về môi trường lớn nhất Việt Nam
Sdt: 0908090013 - trongminh@ungphosuco.vn

Chủ đề mới

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
10,169
Bài viết
40,337
Thành viên
30,708
Thành viên mới nhất
lebalam
Top