Ứng dụng Gom Rác GRAC

mẫu truyện ngắn về chủ đề an toàn

#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Có ai có mẫu chuyện/topic nào cho workshop không ạ?

Mỗi tuần em đều phải gửi thông tin an toàn cho mọi người ( bằng mail), nhưng nếu gửi thông tin như vậy không thì hơi nhàm chán, ít được chú ý, nên muốn gửi kèm theo mẫu chuyện/topic về an toàn cho mọi ng chú ý hơn. Ai có ý tưởng gì chia sẻ e với.
 
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Có ai có mẫu chuyện/topic nào cho workshop không ạ?

Mỗi tuần em đều phải gửi thông tin an toàn cho mọi người ( bằng mail), nhưng nếu gửi thông tin như vậy không thì hơi nhàm chán, ít được chú ý, nên muốn gửi kèm theo mẫu chuyện/topic về an toàn cho mọi ng chú ý hơn. Ai có ý tưởng gì chia sẻ e với.
Làm event có thưởng về mẫu chuyện an toàn cho các phòng ban đi bạn
 
Top