mấy anh làm giúp em 2 câu này!!!

phong07

Mầm xanh
Bài viết
16
Nơi ở
An Giang
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1. Một hệ thống xử lý gồm có tháp hấp thụ, xiclon, ống khói. Cho biết nhiệm vụ của các thiết bị trên trong hệ thống xử lý khí. Ráp hệ thống xử lý theo sơ đồ khối (thứ tự đúng các công trình trong hệ thống xử lý).
2. Một hệ thống xử lý gồm có lọc bụi tay áo, xiclon, ống khói. Cho biết nhiệm vụ của các thiết bị trên trong hệ thống xử lý khí. Ráp hệ thống xử lý theo sơ đồ khối (thứ tự đúng các công trình trong hệ thống xử lý).
 

anhtuan297

Mầm 2 lá
Bài viết
40
Nơi ở
hà nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo mình thì thế này:
Xyclon: tách bụi rắn ra khỏi dòng khí ( có thể thu hồi được bụi )
Tháp hấp thụ : xử lý các khí gây ô nhiểm trong dòng khí ( CO, SO2, NOx..)
Lọc tay áo : tách và thu hồi bụi trong dòng khí ( hay dùng trong CN xi măng, sx kính...)
Ống khói: phát tán dòng khí đã được xử lý vào môi trường2.
1. thứ tự là : Xyclon, tháp ht, ống khói
2. Xycon, lọc tay áo, ống khói
Tuy nhiên ở đây mình không thấy bạn đề cập đến 1 thiết bị rất quan trọng trong xử lý khí là quạt. Vị trí đặt quạt trong sơ đồ xử lý cũng rất khác nhau có thể trước hoặc sau thiết bị xử lý
 
scroll-topTop