Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Mây đẹp nhưng có lợi hay hại vậy?

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Mây đẹp nhưng có lợi hay hại vậy? :50:

Trước tiên là chúng ta ngắm mây đã nhé :smells:

VẬY MÂY ẢNH HƯỚNG THẾ NÀO TỚI TRÁI ĐẤT VÀ HIỆN TƯỢNG HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH - BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU :010:
Mây làm cho trái đất nóng lên?:Happy:

Như đại dương ấm lên, thêm nước bốc hơi vào không khí. Vì vậy, không hơi nước nhiều hơn thì có nghĩa là sự nóng lên nhiều hơn? Và hiện tượng nóng lên hơn có nghĩa là hơi nước nhiều hơn?

Mặc dù các nước trong mây giữ trong một số nhiệt từ bề mặt của Trái đất, các đỉnh màu trắng sáng của đám mây cũng phản ánh một số trong những ánh sáng mặt trời trở lại không gian. Vì vậy, với những đám mây, một số năng lượng từ mặt trời không bao giờ thậm chí đạt đến bề mặt của Trái Đất.

Mây ngăn ngừa một số năng lượng của mặt trời từ bao giờ đạt tới bề mặt của Trái Đất.


Vào ban đêm, mây bẫy một số nhiệt từ bề mặt của Trái Đất nên nó không thoát trở lại vào không gian.

Hoặc kể từ hơi nước hơn có nghĩa là đám mây nhiều hơn, sẽ những đám mây trắng trả đủ ánh sáng mặt trời trở lại không gian để bù cho sự nóng lên không?

Trong ngày, các đám mây phản ánh năng lượng của mặt trời trở về không gian, trước khi nó có một cơ hội để nhiệt độ bề mặt của Trái Đất.

 
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Luôn có sự tuần hoàn khí quyển mà. Các chu trình vật chất, ở đây là chu trình tuần hoàn hơi nước, CO2, như vậy trên lý thuyết vẫn tồn tại mây ở một lượng nhất định, vẫn đảm bảo được nhiệm vụ bảo vệ nguồn nhiệt cho trái đất. Tiếc là...thực tế hiện nay không như vậy.
 
Top