Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Miền trung Member Đà Nẵng 2011

lightov

New Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào mọi người!

Mình là Quang, một thành viên của YMT, đến từ Huế, đang sống ở TP Đà Nẵng.
Mình mới chuyển công tác vào Phân viện bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường miền Trung - Tây nguyên.
Địa chỉ: 178 - Triệu Nữ Vương, TP Đà Nẵng. Chuyên:
- Tư vấn ứng dụng công nghệ về bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường.
- Tư vấn đánh giá tác động môi trường (ĐTM), cam kết môi trường, quan trắc môi trường, phân tích các mẫu không khí, nước thải, đất...
- Cung cấp các thiết bị, công nghệ về an toàn và vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.
- HD giảng dạy về bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường.
Anh chị em nào ở Huế hay Đà Nẵng thì có thể giao lưu, hợp tác làm ăn hay offline uống cafe, nhậu nhẹt thì liên hệ với mình hi.
-----------

Võ Trọng Quang
Thạc sĩ Quản lý môi trường
Phone: 0983.221.383
Mail: votrongquang@gmail.com
 
#6
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào mọi người!

Mình là Quang, một thành viên của YMT, đến từ Huế, đang sống ở TP Đà Nẵng.
Mình mới chuyển công tác vào Phân viện bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường miền Trung - Tây nguyên.
Địa chỉ: 178 - Triệu Nữ Vương, TP Đà Nẵng. Chuyên:
- Tư vấn ứng dụng công nghệ về bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường.
- Tư vấn đánh giá tác động môi trường (ĐTM), cam kết môi trường, quan trắc môi trường, phân tích các mẫu không khí, nước thải, đất...
- Cung cấp các thiết bị, công nghệ về an toàn và vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.
- HD giảng dạy về bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường.
Anh chị em nào ở Huế hay Đà Nẵng thì có thể giao lưu, hợp tác làm ăn hay offline uống cafe, nhậu nhẹt thì liên hệ với mình hi.
-----------

Võ Trọng Quang
Thạc sĩ Quản lý môi trường
Phone: 0983.221.383
Mail: votrongquang@gmail.com
Chào Anh Quang,
Em là member ở HN cũng làm về MT được 3 năm rồi. Em đã từng làm ĐTM, quản lý ISO14001, Vận hành hệ thống xử lý nước thải, Tư vấn xử lý nước thải, công nghệ vi sinh xử lý nước thải, an toàn lao động...
Em đang có ý định vô ĐN lập nghiệp không biết chỗ anh có tuyển người không?
mail cho em theo địa chỉ: phamnghia8485@gmail.com
 
Top