miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành nào?

khoailangnuong

Hạt giống tốt
Bài viết
2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
tài liệu nào cũng nêu là doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sẽ được miễn giảm thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành. nhưng lại ko nêu cụ thể đó là quy định nào. bạn nào biết thì trả lời giúp mình với nha. cảm ơn nhiều thật nhiều:018::018::018::018::018::018::018:
 

gacon36a

Cây công nghiệp
Bài viết
101
Nơi ở
bắc giang
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009

- Mức thuế suất ưu đãi 10 % trong thời gian 15 năm áp dụng đối với:

Đối với phần thu nhập của doanh nghiệp có được từ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường (sau đây gọi là lĩnh vực xã hội hóa) và phần thu nhập từ hoạt động xuất bản theo quy định của Luật Xuất bản sẽ được áp dụng mức thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động. Danh mục các hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa được thực hiện theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
 
scroll-topTop