Resource icon

Mindmap về phòng cháy chữa cháy 2018-08-22

No permission to download

Ms Bean

Administrator
Thành viên BQT
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ms Bean submitted a new resource:

Mindmap về phòng cháy chữa cháy - phòng cháy chữa cháy

Mindmap về phòng cháy chữa cháy
Nguồn: trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường

Phòng cháy chữa cháy là tổng hợp các biện pháp, giải pháp kỹ thuật nhằm loại trừ hoặc hạn chế đến mức tối đa các nguy cơ xảy ra cháy, nổ, đồng thời tạo các điều kiện thuận lợi, phù hợp cho công tác cứu người, cứu tài sản, chữa cháy, chống cháy lan hiệu quả và làm giảm thiểu tối đa các thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

View attachment 8404
Read more about this resource...
 
Top