Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

mình có thắc mắc về đăng ký tài khoản

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Admin của trang www.yeumoitruong.com cho mình hỏi về việc đăng kí tài 1khoản có trục trặc ko? Mình đã giới thiệu 1 vài người bạn đăng kí vào đây nhưng không thấy diễn đàn gửi mail kích hoạt tài khoản. Nếu có trục trặc gì thì xin admin thông báo và tìm cách khắc phục dùm để trang web của chúng ta ngày càng phổ biến cho cộng đồng trên mạng
 
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Admin của trang www.yeumoitruong.com cho mình hỏi về việc đăng kí tài 1khoản có trục trặc ko? Mình đã giới thiệu 1 vài người bạn đăng kí vào đây nhưng không thấy diễn đàn gửi mail kích hoạt tài khoản. Nếu có trục trặc gì thì xin admin thông báo và tìm cách khắc phục dùm để trang web của chúng ta ngày càng phổ biến cho cộng đồng trên mạng
Có thể mail của mấy bạn không tồn tại...thường mình thấy nhiều bạn dùng mail yahoo, nhưng do lâu không kích hoạt sẽ bị delete
 
Top