Ứng dụng Gom Rác GRAC

Mô hình Bãi chôn lấp Chất thải rắn

#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Có một số tài liệu bắt đầu bằng từ khóa DTM ; bro chịu khó kiếm lại nhé, anh admin move đi đâu mình kiếm cũng ko ra

à, lần sau nhớ post bài TV nha bạn, cùng nhau giữ gìn sự trong sáng của TV
 
Top