Mô hình BASINS

ThanhTran2710

Mầm 2 lá
Bài viết
35
Nơi ở
TP Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hiện mình đang làm đề tài nghiên cứu về quản lý hệ thống chu trình nước trong lưu vực đồng bằng sông Cửu Long và áp dụng thêm công cụ mô hình BASINS cho quản lý.

Không biết có ai biết sử dụng BASINS hay có tài liệu liên quan bằng tiếng Việt hoặc Anh có thể chia sẽ cùng không ạ. '_':3316978::3316978:
 
scroll-topTop