Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Mô hình DPSIR (có ái hiểu rõ)

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Trong thông tư 08 có hướng dẫn Báo cáo hiện trạng môi trường phải được lập -theo mô hình DPSIR (động lực - áp lực - hiện trạng - tác động - đáp ứng).
Vậy mô hìnhn ày như thế nào, áp dụng vào những lĩnh vực nào ngoài lập Báo cáo hiện trạng. Có nhất thiết phải tuân theo mô hình DPSIR để lập Báo cáo hiện trạng không?
 
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mô hình DPSIR mô tả mối quan hệ tương hỗ giữa:
- Động lực trực tiếp hoặc gián tiếp (D - Driving forces ): Ví dụ: sự gia tăng dân số, sự phát triển nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải...
- Áp lực do con người gây ra (P- Pressures): Ví dụ: Sự xả thải các chất thải gây ô nhiễm. Các ngành/ tác nhân/ quy trình đang đóng vai trò như thế nào?
Hiện trạng môi trường (S -State of the Environment ): tình trạng lý, hóa, sinh của môi trường.. Vấn đề đang diễn biến như thế nào?
Tác động (I- Impacts) của sự thay đổi hiện trạng môi trường: Ví dụ: tác động lên hệ sinh thái, sức khỏe con người, kinh tế, sự phát triển... Các tác động đang diễn biến như thế nào?
- Phản hồi (R- Response) từ xã hội với những tác động không mong muốn: Ví dụ: Các hoạt động của xã hội nhằm bảo vệ môi trường... tính hiệu quả của các biện pháp đáp ứng?
Ở đây có một file giới thiệu sơ lược về DPSIR cho xây dựng chỉ thị MT
Sử dụng mô hình này để đánh giá hiện trạng môi trường có 2 lợi ích :
- Đánh giá đựoc hiện trạng cách trung thực
- Có khả năg dự báo được xu thế trong tương lai

Có thể xem thêm ở THÔNG TƯ Quy định việc xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường cấp Quốc gia, Bộ ngành và Địa phương
 
Sửa lần cuối:
Top