MO HINH THI NGHIEM U PHAN COMPOST

vanconghoanh

Mầm xanh
Bài viết
6
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Minh dang la do an chuyen nganh CTR nhung yeu cau cua GVHD cao qua, minh chua co huong lam nhu the nao. Mong anh/chi gop y de minh co the co huong lam mo hinh thi nghiem, huong nghien cuu trong phong thi nghiem chi tieu nao...

Cam on anh/chi nhieu!


THIẾT BỊ LÊN MEN CTR HIẾU KHÍ (COMPOST)

- Bể hình trụ, 10-15 lít, vật liệu cách nhiệt, đặt nằm ngang, hơi nghiêng
- Có nắp để có thể bổ sung hỗn hợp CTR và nước
- Có khả năng quay quanh trục nằm ngang, tốc độ và thời gian
có thể lập trình được
- Có cấp khí đầu vào, nhiệt độ có thể điều chỉnh đến 40oC
+ Đầu vào:
- CTR sinh hoạt, phế phẩm nông nghiệp, CTR công nghiệp thực phẩm,
- Khí cấp vào (có khả năng gia nhiệt đến 40oC)
- Nước, men VSV
+ Đầu ra:
- Compost
- Nước rỉ
* Số lượng: nên làm 2 bể có thể tích như nhau để làm các thí nghiệm so sánh.
* Các thông số có thể điều chỉnh: tốc độ và thời gian quay, lượng khí cấp vào, nhiệt độ khí cấp vào, (nên có chế độ đồng bộ cấp khí lúc đang cho bể quay)
* Các thông số cần đo đạc giám sát: Nhiệt độ trong bể, lượng nước rỉ rác, và thể tích CTR còn lại trong bể.
 
scroll-topTop