Mô tả nhiệm vụ của 1 cán bộ HSE Manager

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Dựa vào bảng mô tả công việc của 1 số công ty thì mình cóp được 1 ít như sau:
 • Strive for zero injury and zero accident
 • Build up safety culture to all employees to ensure no any incidents/accident happened relevant to HSE&S issues.
 • Assess for safety and health, evaluate environmental aspect/ impact for all departments annually and update follow direct Manager instruction
 • Set up target for all related departments about safety, health occupation and environment, annual audit result and set up improvement plan and follow up to ensure that all improvement plans are implemented
 • Check and report to head of all department heads about problems relevant HSE&S, re-act card situation and follow up correct & preventive action
 • Investigate incident and accident at site, agent; follow up corrective & preventive actions to avoid the reoccurrence from similar case.
 • Communicate incident/ accident that had happened at site or another sites to the employees to enhance their awareness, perform preventable actions.
 • Work with logistic department to ensure that all RMs must be available of MSDS included Vietnamese MSDS for high concern/ hazardous raw material. Check with The sale (technical) department to make sure that all products’ MSDS had sent to all the customers or the agents or contractors
 • Comply HSE local requirements by frequent Monitoring of waste water, waste solid; giving a written answer or the reports to local authority about requirements that related to HSE.
 • Train for all the employees and the contractors about HSE to enhance their HSE awareness.
 • Issue Personal protected equipment to the employees, monitor wearing correct PPE and correct way to prevent occupational health.
 • Monitor and check safe items at site (equipment, behavior) to guarantee safe working conditions for all the employees.
 • Drive on investigation of and report site Incidents to BU CSR/QHSE manager. Investigate and report internal accidents (LTI, RW and MT) to WWPG administrator for sharing experiences.
- Kiểm tra bảo hộ lao động, trang thiết bị của toàn bộ công nhân viên trước khi vào làm việc.
- Giám sát, kiểm tra thực hiện An toàn lao động (ATLĐ) của toàn bộ công nhân viên tại công ty.
- Lập các biển báo cảnh báo nguy hiểm căng dây các khu vực nguy hiểm đề phòng xảy ra tai nạn.
- Che chắn các vị trí nguy hiểm, gây mất ATLĐ.
- Thường xuyên tổ chức họp, tập huấn về ATLĐ cho toàn bộ công nhân viên tại công ty.
- Đảm bảo an toàn về điện đối với các thiết bị máy móc tại công ty.
- Tham gia góp ý với các giám đốc nhà máy các biện pháp ATLĐ, góp ý xây dựng về các tình huống ATLĐ trong sản xuất hạn chế tối đa tai nạn cho con người và thiết bị.
- Hướng dẫn, khai báo, điều tra về tai nạn lao động (nếu xảu ra) theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.
- Lập sổ nhật ký theo dỏi về ATLĐ trong công ty.
- Làm thẻ ATLĐ cho CBCNV.
- Lập kế hoạch và Báo cáo theo yêu cầu.
- Giám sát công tác an toàn, vệ sinh tại công ty.
- Báo cáo thường xuyên tình hình ATLĐ, tai nạn lao động và vệ sinh lao động cho cấp quản lý trực tiếp.
 

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
- Thiết lập và thực hiện các tiêu chuẩn liên quan đến HSE, quy định và chính sách để tạo ra an toàn, chấn thương do môi trường làm việc

- Tổ chức và tiến hành kiểm tra thường xuyên HSE, hãy ngăn chặn kế hoạch hành động để loại bỏ các mối nguy hiểm và rủi ro tiềm năng và hiện tại

- Đào tạo an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy cho tất cả các nhân viên và nhà thầu bên ngoài. Nâng cao ý thức EH & S và năng lực, đặc biệt là khả năng xử lý khẩn cấp

- Đảm bảo chương trình EH & S là phù hợp với yêu cầu nội bộ và chương trình kiểm tra nội bộ và tuân thủ pháp luật

- Xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp tốt để giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra trường hợp khẩn cấp

- Tiến hành kiểm tra EH & S hàng năm

- Phối hợp với bộ phận nhân sự, sắp xếp và theo dõi kiểm tra sức khỏe hàng năm cho tất cả nhân viên

- Phối hợp với bộ phận nhân sự, bộ phận bảo trì tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động

- Đảm bảo tất cả sự cố được báo cáo và điều tra đúng cách. Phân tích nguyên nhân gốc rễ và lập kế hoạch hành động để đánh giá, dự đoán và giải quyết bất kỳ mối nguy hiểm tiềm năng. Chia sẻ kết quả với các nhân viên khác

- Xây dựng môi trường làm việc an toàn

- Theo dõi và thường xuyên báo cáo hiệu suất HSE

- Làm việc với cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan

- Công việc sẽ được trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn
 

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
To establish, maintain and propose safety, health, occupation, environment and fire control procedures, regulations, standards, plans HSE and fire control in the factory.
*To set up firefighting systems, inspect firefighting facilities, firefighting drill within the plant in accordance with the law.
*To coordinate with Team leader of departments, and client to establish safety, health, occupation, environment and fire control management system.
*To make funding plan for annual safety, health, occupation, environment and fire control activities.
*To perform, promote safety, health, occupation, environment and fire control by safety means as panel and posters and reward encouraging safe.
*Training for all employees to aware of the harm and the risk factors in the production process to prevent accidents and occupation disease.
*To report directly to leaders on all safety, health, occupation, environment and fire control issues, incident or accident happens on the site..
*To develop and make training plan for employees, including subcontractors following to laws.
*To identify and advise the departments about safety, health, occupation, environment and fire control problems following to legal requirements.
*To organize meetings of safety, health, occupation, environment and fire control and establish site safety board including subcontractors.
*To represent factory for statistics, report, preliminary and final review of safety, health, occupation, environment and fire control and working with the concerned authorities.
 
 • Like
Reactions: PAC
scroll-topTop