Modul 10 - Hướng dẫn luật hóa chất

hero

Hạt giống tốt
Bài viết
2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Add cho mình hỏi thăm,
trong nghị định Số: 26/2011/NĐ-CP
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2008/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA CHẤT

tại 7. Bổ sung Điều 7c sau Điều 7 "Điều 7c. Đăng ký sử dụng hóa chất" có ghi
1. Tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất theo quy định tại Chương V và Điều 63, Điều 64 Luật Hóa chất phải thực hiện việc đăng ký sử dụng hóa chất.

=>
1. thủ tục đăng ký thế nào add ơi? có quy định thời gian nào là có hiệu lực và bắt buộc các doanh nghiệp sử dụng hóa chất để sx sản phẩm khác phải đăng ký không?
2. khi đăng ký thì liệt kê toàn bộ hóa chất đang sử dụng hay chỉ đăng ký những loại thuộc danh mục theo quy định: cấm, độc hại,...
3. doanh nghiệp sx thực phẩm thì đăng ký với Bộ CT hay Bộ NN-PTNT? vì
-> điều 63, điểm 1c, luật hóa chất: BCT quản lý hóa chất sử dụng trong các sản phẩm công nghiệp tiêu dùng;
-> điều 64, điểm 5, luật hóa chất: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý hóa chất sử dụng trong ....thực phẩm,...

Nhờ add giải thích giúp với nha!
Thanks add nhiều
 
scroll-topTop