Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Mỗi gia đình Tương đương một ........Nhà máy

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Lâu lắm Rắn mới quay lại diễn đàn, có vài ý này hay hay bà coi coi nếu hay thì vỗ tay nhé.
Thứ nhất nhà máy này có nhiên liệu,nguyên liệu đầu vào (ăn uống)
Có giấy phép thành lập :)dance3:)
Có đóng thuế thu nhập cho nhà nước ( trên 4triệu= có lời)
Nhà máy này phải có sổ chủ nguồn thải (chất thải hầm cầu=CTNH)
Nhà máy này đều phát sinh nứơc thải, rác thải, khí thải. Và có hệ thống xử lý nước ( Hầm tự hoại)
Nếu nhà máy này không tồn tại đựơc thì có thể giải thể (Ly dị)
 
#2
Top