Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

mối liên hệ giữa ô nhiễm đất nước, không khí (chu trình) (help me)

#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
đất-nước-kk là 1 chu trình kín
+ đất ô nhiễm khi mưa xuống sẽ rửa trôi các chất ô nhiễm xuống kênh rạch... sau đó đổ ra sông làm ô nhiễm nước.
+ khi nước ô nhiễm , người dân sử dụng nước tưới tiêu nên sẽ làm ô nhiễm đất
+ khi kk bị ô nhiễm, sẽ gây hiện tượng mưa axit gây ô nhiễm đất và nước
+ khi đât nước ô nhiễm, qua quá trình bốc hơi vào kk sẽ làm ô nhiễm kk
(đơn jan mà bạn, nó là 1 vòng tuần hoàn kín)
 
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
cám ơn bạn rất nhiều, mình sẽ dựa theo hướng dẫn của bạn để viết bài. nếu bạn có tài liệu nào nói về vấn đề đó thì cho mình xin với nha, cám ơn bạn(tiếng anh cũng đc)
cám ơn bạn rất nhiều :handshake: :handshake: :handshake: :handshake: :congratulate: :congratulate: :congratulate: :congratulate: :congratulate:
 
#4
Top