mối liên hệ giữa ô nhiễm đất nước, không khí (chu trình) (help me)

crewnguyen2909

Mầm 2 lá
Bài viết
43
Nơi ở
Đồng Tháp
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
đất-nước-kk là 1 chu trình kín
+ đất ô nhiễm khi mưa xuống sẽ rửa trôi các chất ô nhiễm xuống kênh rạch... sau đó đổ ra sông làm ô nhiễm nước.
+ khi nước ô nhiễm , người dân sử dụng nước tưới tiêu nên sẽ làm ô nhiễm đất
+ khi kk bị ô nhiễm, sẽ gây hiện tượng mưa axit gây ô nhiễm đất và nước
+ khi đât nước ô nhiễm, qua quá trình bốc hơi vào kk sẽ làm ô nhiễm kk
(đơn jan mà bạn, nó là 1 vòng tuần hoàn kín)
 

vuduckhoinguyen

Mầm xanh
Bài viết
6
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
cám ơn bạn rất nhiều, mình sẽ dựa theo hướng dẫn của bạn để viết bài. nếu bạn có tài liệu nào nói về vấn đề đó thì cho mình xin với nha, cám ơn bạn(tiếng anh cũng đc)
cám ơn bạn rất nhiều :handshake: :handshake: :handshake: :handshake: :congratulate: :congratulate: :congratulate: :congratulate: :congratulate:
 

meomaythongminh

Cây đầu làng
Bài viết
691
Nơi ở
HCMC
scroll-topTop