Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Mọi ng góp ý cho công nghệ xử lý nước thải thuốc trừ sâu của mình với

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Keo tụ - lắng keo tụ - anoxic - oxic - lắng sinh học - oxy hóa nâng cao - lọc hấp phụ THT - lọc cát - khử trùng
bể anoxic bơm thêm nước sông pha loãng để pha loãng nồng độ muối

Nước thải đầu vào :
Nước thải SX
ph : 9,2
ss : 286
tds : 45000-55000
cod : 3000-4000
bod5 : 1260
tn : 1570
tp : 1
so4 2- : 35000-45000
nước thải rửa sàn & thiết bị
ph : 6,5-7,5
ss : 57,2
tds : 500-1000
cod : 600-1000
bod5 : 250
tn : 265
tp : 0
so4 2- : 400-800

các bạn cho ý kiến về công nghệ này đi
Cty chỉ sx hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật
 
Top