mọi người cho e hỏi, có lượng nhiên liệu sử dụng, có nồng độ phát thải làm sao tính được lượng phát

scroll-topTop