Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Mọi người cho em hỏi, tụ điện loại dầu, không PCB có phải là chất thải nguy hại không ạ?

MR BINH HSE

voi mamut dễ thương
Thành viên BQT
#9
Top