mọi người giúp đỡ mình trl vài câu hỏi này tí !!!!!!!

luan1501

Hạt giống tốt
Bài viết
1
Nơi ở
Thành Phố Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Câu 1: Trình bày lý thuyết về trình tự tính toán thủy lực 1 hệ thống đường ống dẫn khí thải ? Trình bày sự giống nhau và khác nhau trong quá trình tính toán hệ thống hút bụi và hút khí thải, giải thích sự giống và khác nhau đó ?
Câu 2: Liệt kê các loại thiết bị lọc bụi sử dụng phương pháp khô, phương pháp ướt. Mô tả nguyên lý và phạm vi ứng dụng của các thiết bị này.
 
scroll-topTop