Ứng dụng Gom Rác GRAC

mọi người giúp đỡ mình trl vài câu hỏi này tí !!!!!!!

luan1501

New Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Câu 1: Trình bày lý thuyết về trình tự tính toán thủy lực 1 hệ thống đường ống dẫn khí thải ? Trình bày sự giống nhau và khác nhau trong quá trình tính toán hệ thống hút bụi và hút khí thải, giải thích sự giống và khác nhau đó ?
Câu 2: Liệt kê các loại thiết bị lọc bụi sử dụng phương pháp khô, phương pháp ướt. Mô tả nguyên lý và phạm vi ứng dụng của các thiết bị này.
 
Top