Ứng dụng Gom Rác GRAC

mọi người giúp đỡ mình với nhé

#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
- Làm Giấy phép khai thác: Trước khi xây dựng công trình khai thác phải xin giấy phép.
- Làm Đề án khai thác: Làm khi đã có công trình khai thác nước nhưng chưa có giấy phép.
 
Top