Ứng dụng Gom Rác GRAC

Mọi người giúp em chuyên đề này với.

dangton10

New Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Giới thiệu tổng quan về ngành sản xuất phân bón hóa học (Thành phần khí thải, mức độ ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe, một số phương pháp/thiết bị xử lý khí thải nói chung, một số công nghệ/giải pháp đã được áp dụng để xử lý khí thải của ngành.).
Tính toán thiết kế thiết bị xử lý bụi từ khí thải nhà máy sản xuất phân bón hóa học, lưu lượng khí thải là 9200m3/h, nồng độ bụi là 920 mg/m3, kích thước hạt bụi khoảng 10mm đến 100mm, nồng độ flo trong SiF4 là 380 mg/m3.
 
Top