Ứng dụng Gom Rác GRAC

Mọi người giúp mình về tài liệu hệ thống quản lý tích hợp với..??

leevotu

New Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Mình làm đồ án về sự tích hợp các hệ thống quảng lý do ISO ban hành
Nhưng mơ hồ và tìm được ít tài liều nói về cái phần này quá...
Anh chị em nào có tài liệu về hệ thống quản lý tích hợp chia sẽ cho mình với.
Cảm ơn các bạn,aec,..
 
Top