Môi trường là gì?

Snow_wolf

Cây cổ thụ
Bài viết
1,130
Nơi ở
Ho Chi Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Môi trường là gì? Hiện nay đi đâu cũng gặp kêu lên "ô nhiễm môi trường, môi trường xuống cấp, môi trường sẽ là ngành phát triển trong tương lai". Tuy nhiên không phải ai cũng có thể hiểu rõ ràng Môi trường là gì?

Theo Điều 1, Luật Bảo vệ Môi trường của Việt Nam thì môi trường được định nghĩa như sau: "Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên."
(trích dẫn: http://www.nea.gov.vn/html/gochoctap/hoi_dapMT.htm)

Tuy nhiên, nếu cứ đưa định nghĩa này ra mà so sánh thì liệu có bao nhiêu phần trăm dân số Việt Nam sẽ hiểu "môi trường là gì?" ngoài một đoạn văn dài ngoằn, không liên quan gì đến mình. Vì vậy theo snowwolf Định nghĩa về môi trường tùy thuộc vào ngành nghề, lĩnh vực chuyên môn của 1 người. Nếu đứng về phía một người dân lao động bình thường thì môi trường là gì nếu không là nước mà họ sử dụng hàng ngày, khói bụi mà con em họ đang hít phải, là thức ăn mà họ phải dùng hàng ngày.

Còn bạn: bạn có những định nghĩa riêng nào về môi trường cho riêng mình hay không? Hãy chia sẻ với tôi.
 
scroll-topTop