Ứng dụng Gom Rác GRAC

Môi trường làm việc trên tàu biển

#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
em có thể đo những chỉ tiêu cơ bản: vi khí hậu, ánh sáng, ồn, rung, .... các chỉ tiêu hóa học, H2s, NH3, CO, CO2, benzzene......chỉ tiêu vi sinh......theo tiêu chuẩn 3733
cách lấy mẫu theo điểm ở phòng nhỏ, phòng có môi trường đồng nhất theo quy định
có gì em liên hệ qua mail: buihuycao@gmail.com
 
Top